Some Albanian phrases for the day

Po vjen? – Are you coming?

Nuk mund ta humbosesh atë – You can’t miss it

Eja le të vrapojmë – Come on let’s run

A jeni gati të porositesh? – Are you ready to order?

Kemish e pambukt – cotton shirt

rroba të pambukta – cotton clothes

Kjo eshte e imja – This is mine.

Kam nëvojë per privatsi – I need privacy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s